Dit zou mogelijk het kasteel zijn van onze voorouders.
Het zou gestaan hebben in Beverwijk of omgeving.